Misiune

Prin activitatea pe care o desfășoară, Filiala din Cluj-Napoca a Academiei Române contribuie la dezvoltarea cunoașterii și la influențarea în sens pozitiv a societății românești.
Principala ei misiune constă în cercetarea științifică fundamentală și avansată, pe bază de programe de cercetare înscrise în planurile Academiei Române ...

Read More

Istoric

Înfiinţarea supremei instituţii de cultură şi de ştiinţă a României a fost precedată de constante şi susţinute eforturi, ale căror începuturi apar în secolul al XVI-lea, în vremea domnilor Petru Cercel al Ţării Româneşti şi Despot Vodă al Moldovei, primii care au intenţionat să creeze „academii” în cele două capitale - la Târgovişte şi, respectiv, la Suceava.

Read More

Parteneriate


Prin programul „MINERVA – Cooperare pentru cariera de elită în cercetarea doctorală și post-doctorală” finanțat prin contractul POSDRU 159/1.5/S/137832 Academia Română, Filiala Cluj-Napoca a creat Rețeaua de parteneriat Minerva între universități, centre de cercetare, companii și instituții europene relevante pe piața muncii în domeniul cercetării.

Scopul rețelei este de a asigura debutul și consolidarea carierei în cercetare pentru doctoranzi și cercetători postdoctorali înmatriculați în cadrul proiectului MINERVA- Cooperare pentru cariera de elită în cercetarea doctorală și post-doctorală, precum și pentru doctoranzii și cercetătorii postdoctoranzi care își desfășoară activitatea în cadrul instituțiilor partenere. Cadrul de constituire a rețelei Minerva se înțelege a fi un fundament al garanției colective a calității și bunelor practici în cercetare, promovate de către instituțiile semnatare și un început al unei structuri de colaborare științifică pentru viitor, între instituțiile semnatare și cele care vor adera ulterior.

Acorduri de parteneriat


- Accademia di Romania
- Institute for Cultural Diplomacy
- Agenția de Dezvoltare Regională Nord-Vest
- Masarykova Univerzita, Faculty of Arts
- Centro Studi Adria-Danubia
- Hungarian Academy of Sciences, Institute of Archaeology
- The National Institute of Archaeology with Museum at the Bulgarian Academy of Sciences
- Institutul de Istorie „Nicolae Iorga”
- Institutul Român de Cultură și Cercetare Umanistică de la Veneția
- Institutul pentru Studierea Problemelor Minorităților Naționale
- Istituto Storico Austriaco a Roma
- Muzeul de Artă din Cluj-Napoca
- Muzeul Etnografic al Transilvaniei
- Universitatea din Oradea
- Institutul de Arheologie „Vasile Pârvan”

- Universita Degli Studi Roma Tre. Dipartimento di Scienze Politiche
- Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu
- Universitatea de Artă și Design din Cluj-Napoca
- Universitatea „Babeș-Bolyai” din Cluj-Napoca
- Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba-Iulia
- University of Alicante
- The School of Arts and Humanities of the University of Lisbon
- Universitatea „Ovidius” din Constanța
- Universitatea „Petru Maior” din Tîrgu Mureș
- University of Presov
- The Departement of Humanistic and Social Sciences of the University of Sassari
- University of Torino
- University of Siena
- Universitatea de Stat din Moldova
- Universtatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă” din Chișinău

Aici puteți accesa versiunea precedentă a site-ului Academiei Române filiala Cluj-Napoca