PROGRAME DE CERCETARE

Programul de cercetare nr. 1/2024
 1. Denumire: Tezaurul lexical al limbii române. Dicţionarul limbii române (DLR), literele F‒J
 2. Stadiul actual al cunoştinţelor în domeniul respectiv: Dicţionarul tezaur este practic încheiat, într-o primă formă, fiind reeditat în 2010, la Editura Academiei Române, în formă anastatică (DLR, tomul I–XIX, literele A–Z), prin asamblarea seriei vechi (A‒L) şi a celei noi (L‒Z). Întrucât seria veche a Dicţionarului a fost concepută după principii şi norme diferite, iar redactarea întregii lucrări a fost eşalonată pe o perioadă îndelungată, pe parcursul căreia s-au produs numeroase schimbări în limbă, s-a impus reluarea întregii lucrări. Se are în vedere actualizarea inventarului de cuvinte şi a sensurilor, precum şi aducerea la zi a atestărilor, restructurarea formei din seria veche în conformitate cu principiile seriei noi. Va rezulta, astfel, o lucrare unitară, exhaustivă, care va reflecta cu fidelitate evoluţia limbii române.
 3. Scopul programului: realizarea unui dicţionar tezaur complet al limbii române.
 4. Rezultatele scontate: ştiinţifice şi culturale, care decurg din importanţa pentru lingvistica românească şi romanică, pentru cultură, în general, a elaborării unei lucrări fundamentale privind lexicul limbii române.
 5. Durata: 2024 continuă.
 6. Proiectele de cercetare propuse în acest program:

PROIECT DE CERCETARE NR. 1

 1. Denumire: Dicţionarul limbii române (DLR), litera F
 2. Responsabil de proiect: CS III Bogdan Harhătă.
 3. Colectivul de cercetare: CS III Bogdan Harhătă (9 luni), CS III dr. Mircea Minică (12), CS III dr. Elena Faur (12), CS Alexandra Olaru (12).
 4. Cercetători asociați: CS I asociat Elena Comşulea, CS III asociat Doina Grecu
 5. Termenul de realizare: 2024 continuă.
 6. Stadiul actual al cunoştinţelor în domeniul respectiv: existenţa unei redactări integrale a Dicţionarului limbii române, literele A–J, în forma seriei vechi (DA) şi a unui fişier nou, conţinând citate extrase pe parcursul anilor.
 7. Scopul proiectului: reluarea seriei vechi a Dicţionarului limbii române (DA), litera F, în această etapă, cu actualizarea inventarului de cuvinte, a sensurilor, aducerea la zi a atestărilor şi refacerea tehnicii de redactare.
 8. Material şi metode de lucru: În cursul anului 2024 se va finaliza revizia, în vederea predării la tipar, a fasciculei F-FACTOLOGIE. De asemenea, vor fi parcurse etapele pregătitoare pentru faza primei redactări a cuvintelor din fascicula a II‑a a literei lexicografice F (cca. 550 cuvinte, corespunzătoare fragmentului FACTOR – FAZOTRON). Pe măsură ce programul de informatizare a Dicţionarului se va finaliza, se va trece la implementarea interfaţei OxYgen în vederea introducerii în XML a materialului redactat în Word. Va continua pregătirea tinerilor cercetători pentru aprofundarea cunoştinţelor obligatorii în domeniul lexicografiei. Completarea fişierului se menţine ca o activitate suplimentară, dar obligatorie. De asemenea, continuă scanarea lucrărilor din bibliografia DLR, conform colaborării cu celelalte institute.